Roger De Wulf - SP
 
Eresenator
 
Ereburgemeester
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden