Elie Deworme - PS
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
24/3/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
29/3/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën
6/5/1994-9/2/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
7/6/1994-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935