Kris Poelaert - CD&V
Gecoöpteerd senator
 
Privé Markstraat 17/A
1541 Herne
tel.: 02 396 02 11
tel.: 0475 47 50 03
e-mail: [email protected]
Geboren te Edingen op 27 maart 1972

Graduaat in bedrijfsmanagement (Sint-Lodewijkinstituut - Antwerpen)

Verzekeringsmakelaar

Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Herne)
Sinds 2001 : burgemeester (Herne)
2006-2023 : provincieraadslid (Vlaams Brabant)
Sinds 23 juni 2023 : gecoöpteerd senator

Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
23/6/2023- Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
23/6/2023- Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
23/6/2023- Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat