Maud Vanwalleghem - CD&V
 
Geboren te Brugge op 27 december 1988

Master in geschiedenis (UGent)
Master Contemporary Arabic and Islamic Studies (Universidad Autonoma de Madrid, Spanje)

Gewezen directeur (Liga voor Mensenrechten)

2014-2015 : adviseur (Europees parlement)
2015-2018 : coördinator en algemeen secretaris van de CD&V-werkgroep Vrouw en Maatschappij
2021-2023 : gecoöpteerd senator

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/10/2021-30/4/2023 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/10/2021-30/4/2023 Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
12/10/2021-30/4/2023 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
12/10/2021-23/5/2022 Plaatsvervanger Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat
12/10/2021-30/4/2023 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
15/10/2021-3/12/2021 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden