Samuel Nemes - PVDA-PTB
 
Geboren te Luik op 1 september 1988

Master in de bio-ingenieurswetenschappen - landbouwkunde

Leraar

Sinds 26 mei 2019 : lid van het Waals Parlement
Sinds 18 juni 2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2019-2022 : deelstaatsenator aangewezen door het Waals Parlement

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
8/10/2019-31/10/2022 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019-31/10/2022 Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
8/10/2019-31/10/2022 Lid Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
21/5/2021-31/10/2022 Plaatsvervanger Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat