Karl-Heinz Lambertz - PS
 
  website: www.lambertz.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Schoppen op 4 juni 1952

Licenciaat in de rechten (UCL)
Bijkomende opleiding in Duits recht (Universiteit Heidelberg)

Gewezen docent (UCL)

Sinds 1981 : lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
1981-1990 : voorzitter van de SP-fractie (Parlement van de Duitstalige Gemeenschap)
1990-1995 : minister van Media, Volwassenenonderwijs, Gehandicaptenbeleid, Welzijn en Omscholing (regering van de Duitstalige Gemeenschap)
1995-1997 : gemeenteraadslid (Eupen)
1995-1999 : minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden (regering van de Duitstalige Gemeenschap)
1999-2004 : minister-president, minister van Tewerkstelling, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport (regering van de Duitstalige Gemeenschap)
2004-2014 : minister-president, minister van Lokale Besturen (regering van de Duitstalige Gemeenschap)
2014-2016 : voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
2016-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
2019-2023 : voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Grootkruis in de Kroonorde (26 mei 2014)
Grootofficier in de Leopoldsorde (11 juni 2004)

Geboren in Schoppen am 4. Juni 1952

Lizenziat der Rechte (UCL)
Zusätzliche Ausbildung in deutschem Recht (Universität Heidelberg)

Ehemaliger Dozent (UCL)

Seit 1981 : Mitglied des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft
1981-1990 : Fraktionsvorsitzender der SP (Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
1990-1995 : Minister für Medien, Erwachsenenbildung, Behindertenpolitik, Sozialhilfe und Berufsumschulung (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
1995-1997 : Gemeinderatsmitglied (Eupen)
1995-1999 : Minister für Jugend, Ausbildung, Medien und Soziales (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
1999-2004 : Ministerpräsident, Minister für Beschäftigung, Behindertenpolitik, Medien und Sport (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
2004-2014 : Ministerpräsident, Minister für lokale Behörden (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
2014-2016 : Präsident des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft
2016-2019 : vom Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft bestimmter Gemeinschaftssenator
2019-2023 : Präsident des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Großkreuz des Kronenordens (26. Mai 2014)
Großoffizier des Leopoldordens (11. Juni 2004)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/1/2017-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden