Jan Becaus - N-VA
 
Geboren te Gent op 18 juli 1948

Regent (Nederlands-Engels-Duits)
Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs
Onderwijzer (Normaalschool - Oostakker)

Gewezen leraar
Gewezen VRT-journalist

2014-2019 : gecoöpteerd senator


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat