Jan Peumans - N-VA
 
Eresenator
 
Geboren te Maastricht (Nederland) op 6 januari 1951

Licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (KULeuven)
Gediplomeerde van het Instituut voor de ontwikkelingslanden (KULeuven)

Gewezen directeur marketing en strategie (De Lijn)
Gewezen adjunct-kabinetschef
Gewezen coördinator preventie en voorlichting (Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Westelijke Mijnstreek)

Sinds 1983 : gemeenteraadslid (Riemst)
1983-1994 en 2007-2012 : schepen (Riemst)
1985-1987 en 1991-2004 : provincieraadslid (Limburg)
1985-1987 : voorzitter van de Volksunie-fractie (Provincieraad Limburg)
1991-2004 : voorzitter van de VU/N-VA-fractie (Provincieraad Limburg)
1995-2006 : burgemeester (Riemst)
2004-2019 : lid van het Vlaams Parlement
2009-2019 : voorzitter van het Vlaams Parlement
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
3/7/2014-17/7/2014 Lid Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven
17/7/2014-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden