Annick De Ridder - N-VA
 
Geboren te Antwerpen op 4 februari 1979

Licentiate in de rechten (UFSIA)
Postgraduaat in financiewezen (KULeuven)

Advocate

2001-2006 : districtraadslid (Antwerpen)
2007-2011 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
2007-2011 en sinds 1 oktober 2014 : lid van de raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Sinds 2004 : lid van het Vlaams Parlement
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
25 juni - 25 juli 2014 : secretaris van het Vlaams Parlement
2014-2019 : voorzitster van de N-VA-fractie (Senaat)
Sinds 2 januari 2019 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
Sinds 2 januari 2019 : schepen (Antwerpen)

Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2014-7/1/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-7/1/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014-7/1/2019 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"
28/4/2017-7/1/2019 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen