Jan Van Esbroeck - N-VA
 
Geboren te Mechelen op 30 september 1968

Gediplomeerde in het technisch secundair onderwijs

Gewezen bediende

2010-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2010-2014 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Kalmthout)
2014-2019 : lid van het Vlaams Parlement
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
11/10/2011-28/4/2014 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Kamer
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden