Miranda Van Eetvelde - N-VA
 
Geboren te Zele op 24 september 1959

Gewezen bediende (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - RVA; Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB)

2010-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2014-2019 : lid van het Vlaams Parlement
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
7/11/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"