Yves de Seny - PSC
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën
2/7/1992-16/2/1994 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/2/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/2/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/2/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935