Christophe Bastin - cdH
 
  website: www.christophebastin.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Dinant op 29 december 1968

Gegradueerde in het verzekeringswezen
Gegradueerde in de beleggingen en kredieten

Bediende

Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Onhaye)
1995-2006 : schepen (Onhaye)
Sinds 2006 : burgemeester (Onhaye)
2010-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2014-2019 : gecoöpteerd senator
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Waals Parlement
Sinds 18 juni 2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap

Ridder in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden