Ben Weyts - N-VA
 
Geboren te Leuven op 12 november 1970

Licentiaat in de politieke wetenschappen (RUG)

Gewezen kabinetsmedeweker

2008-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2010-2014 : eerste ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Beersel)
25 mei - 25 juli 2014 en 26 mei - 2 oktober 2019 : lid van het Vlaams Parlement
3 juli - 25 juli 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn (Vlaamse regering)
2 juli - 2 oktober 2019 : viceminister-president en minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Buitenlandse Beleid, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn (Vlaamse regering)
Sinds 2 oktober 2019 : viceminister-president en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand (Vlaamse regering)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
26/11/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Kamer
20/7/2010-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
19/12/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Kamer