Bart De Wever - N-VA
 
  website: www.n-va.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Mortsel op 21 december 1970

Licentiaat in de geschiedenis (KULeuven)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (KULeuven)

Wetenschappelijk medewerker (KULeuven)

1996 : districtsraadslid (Berchem)
Sinds 2004 : voorzitter van de N-VA
2004-2007, 2009-2014 en sinds 26 mei 2019 : lid van het Vlaams Parlement
Juli - november 2004 : voorzitter van de N-VA-fractie (Vlaams Parlement)
Sinds 2007 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
2007-2009 en 2014-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2008 : ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2010-2013 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 2 januari 2013 : burgemeester (Antwerpen)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-14/10/2008 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer
20/7/2010-4/4/2012 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
11/10/2011-1/1/2013 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
5/4/2012-1/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden