Stijn Bex - Ecolo-Groen
 
Geboren te Diest op 15 juni 1976

Licentiaat in de rechten (KULeuven)

2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2012 : gemeenteraadslid (Leuven)
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Vlaams Parlement
2019-2020 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2019-2020 : tweede ondervoorzitter van de Senaat
2019-2020 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
18/7/2019-27/10/2020 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-27/10/2020 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019-27/10/2020 Lid Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-27/10/2020 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat