Jos De Meyer - CVP
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-13/3/1992 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
13/3/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking