Françoise Schepmans - MR
 
Geboren te Sint-Agatha-Berchem op 18 juni 1960

Licentiate in de rechten (ULB)

Gewezen advocate
Gewezen bestuurssecretaris (ministerie van Buitenlandse Zaken)

1985-1991 : provincieraadslid (Brabant)
Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Sint-Jans-Molenbeek)
1989-1995 : secretaris van de PRL-FDF-fractie (Raad van de Franse Gemeenschap)
1989-2001 en 2006-2012 : schepen (Sint-Jans-Molenbeek)
1995-2014 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
2001-2014 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
2001-2004 : voorzitster van de Raad van de Franse Gemeenschap
Sinds 2001 : voorzitster van het Sociaal actiecentrum "Solidarité-Savoir"
12 juni - 15 juli 2003 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2004-2008 : ondervoorzitster van de Raad van de Franse Gemeenschap
2007-2009 en 11 juni - 13 september 2019 : voorzitster van de MR-fractie (Brussels Hoofdstedelijk Parlement)
2009-2014 : ondervoorzitster van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2012-2018 : burgemeester (Sint-Jans-Molenbeek)
2014-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2014-2019 : ondervoorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 3 december 2018 : eerste schepen (Sint-Jans-Molenbeek)
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Sinds 18 juni 2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
18 juni - 17 september 2019 : secretaris van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2019-2021 : voorzitster van de MR-fractie (Parlement van de Franse Gemeenschap)

Officier in de Leopoldsorde (6 juni 2009)


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007