Jan Van Duppen - SP.A-SPIRIT
 
Geboren te Turnhout op 22 oktober 1953

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (UIA)

Gewezen mijnwerker
Gewezen tram- en buschauffeur
Huisarts

1999-2004 : lid van de Vlaamse Raad
2001-2006 : gemeenteraadslid (Turnhout)
2002-2004 : lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie
2003-2004 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-6/7/2004 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-18/12/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5/2/2004-6/7/2004 Lid Werkgroep "Bio-ethiek"