Mark Vanmoerkerke - CVP
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
8/12/1994-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
8/12/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
8/12/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
8/12/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën