Jan Van Erps - CVP
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
11/10/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
11/10/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
11/10/1994-8/12/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
1/12/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
8/12/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
8/12/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
30/6/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer