Arnaud Decléty - PRL
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/2/1982-2/9/1985 Tweede ondervoorzitter commissie voor de Infrastructuur
1/1/1983-2/9/1985 Voorzitter commissie voor de Financiën
16/1/1992-12/4/1995 Voorzitter Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap