Jo Cuyvers - Agalev
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Verzoekschriften
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-27/10/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
16/1/1992-14/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
14/10/1992-6/1/1993 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
6/1/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
18/5/1993-12/4/1995 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
27/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur