Alex Arts - CVP
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-20/11/1994 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-20/11/1994 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-20/11/1994 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
16/1/1992-20/11/1994 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-20/11/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-20/11/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën
16/1/1992-20/11/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-20/11/1994 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
2/7/1992-20/11/1994 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
15/10/1992-20/11/1994 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
7/6/1994-20/11/1994 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935