Simonne Creyf - CVP
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
16/1/1992-12/4/1995 Eerste ondervoorzitter Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-13/3/1992 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
13/3/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
2/7/1992-27/10/1992 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
27/10/1992-12/4/1995 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
27/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
14/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer