Michel Coenraets - PSC
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/2/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/2/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/2/1994-10/11/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/2/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/2/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
7/6/1994-12/4/1995 Tweede ondervoorzitter Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
7/6/1994-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
10/11/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel