Jean Baise - Ecolo
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/2/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/2/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Verzoekschriften
16/2/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/2/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/2/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
7/6/1994-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, geco÷rdineerd op 30 november 1935