Michčle Delannoy - PS
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/2/1995-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
9/2/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
9/2/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
9/2/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
9/2/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
9/2/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
9/2/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
9/2/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
9/2/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
9/2/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften