Maurice Minne - PS
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
31/1/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
31/1/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
31/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
31/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
31/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
31/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking