Jacques De Grave - PRL
 
Ere-Brusselse volksvertegenwoordiger
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
18/1/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
18/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
18/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap