Etienne Cerexhe - PSC
 
Eresenator
 
Emeritus rechter
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-11/12/1993 Voorzitter Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-11/12/1993 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-11/12/1993 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-11/12/1993 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-11/12/1993 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-11/12/1993 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-11/12/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-11/12/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-11/12/1993 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
15/10/1992-11/12/1993 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen