Erik Matthijs - CVP
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/10/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
27/10/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
27/10/1992-22/4/1993 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
27/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
22/4/1993-12/4/1995 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
12/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
20/1/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
16/6/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen