Marie-Josée Bauwen - Agalev
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
31/1/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor de Infrastructuur
31/1/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor de Naturalisaties
31/1/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
31/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden