Paul Pataer - SP
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/10/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
27/10/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
27/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
27/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
27/10/1992-29/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
27/10/1992-29/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
29/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
29/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
7/6/1994-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, geco÷rdineerd op 30 november 1935