Raymond Langendries - PSC
 
Minister van Staat
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/6/1995-5/5/1999 Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
6/7/1995-5/5/1999 Voorzitter Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer
6/7/1995-5/5/1999 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer
6/7/1995-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
12/7/1995-5/5/1999 Voorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
12/7/1995-5/5/1999 Voorzitter Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
24/10/2001-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer
20/10/2004-7/6/2009 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement