Marcel Colla - sp.a
 
Eresenator
 
Geboren te Deurne op 28 september 1943

Licentiaat in de sociale wetenschappen (RUG)

Socioloog
Gewezen buitengewoon hoogleraar (HIVT-RUCA)

1970-1973 : nationaal voorzitter van de Jong-Socialisten
1977-1980 : schepen (Deurne)
Oktober - november 1978 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Oktober - november 1978 : lid van de Vlaamse Raad
1979-1982 : lid van het Europees Parlement
1981-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1981-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1988-1989 : staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid
1989-1992 : minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT)
1992-1994 : fractievoorzitter van de SP (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1994-1995 : minister van Pensioenen
1995-1999 : minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 1999 : lid van de Executive Board van de Wereld- gezondheidsorganisatie (WGO)
1999-2001 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie

Grootofficier in de Leopoldsorde (11 mei 2003)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Voorzitter commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
18/11/1999-10/4/2003 Lid commissie Deelname aan buitenlandse missies
1/2/2000-10/4/2003 Voorzitter Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
1/2/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/7/2001-10/4/2003 Rapporteur Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
19/7/2001-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"