Michel Capoen - VU
 
Eresenator
 
Eresecretaris van de Senaat
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-1/3/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
16/1/1992-1/3/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, geco÷rdineerd op 30 november 1935