Pierrette Cahay-André - PSC
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Financiën
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Financiën
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
27/10/1994-12/4/1995 Tweede ondervoorzitter Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
6/7/1995-14/10/1998 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer