Jean-Maurice Dehousse - PS
 
Ere-Waalse volksvertegenwoordiger
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
2/5/2000-1/4/2001 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Europees Parlement
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Europees Parlement
16/4/2002-19/7/2004 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Europees Parlement