Greet Buyle - Agalev
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-27/10/1993 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-27/10/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-27/10/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
27/10/1993-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
27/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw