Marilou Van den Poel-Welkenhuysen - PVV (VLD vanaf
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
20/7/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement