Suzette Verhoeven - CVP
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-20/1/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
27/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
20/1/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
27/10/1994-12/4/1995 Voorzitter Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
30/6/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer