Frans Verberckmoes - PVV (VLD vanaf
 
Eresecretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-4/7/1994 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-4/7/1994 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-4/7/1994 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-4/7/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-4/7/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
15/10/1992-4/7/1994 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen