Herman Van Rompuy - CVP
 
Minister van Staat
 
Erevoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-27/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-27/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/10/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën
27/10/1992-12/10/1993 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/7/1999-10/4/2003 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Kamer
16/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Kamer
17/7/2003-2/5/2007 Lid Federaal adviescomité voor de Europese aangelegenheden : afvaardiging Kamer
12/7/2007-30/12/2008 Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
12/7/2007-30/12/2008 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer
9/10/2007-30/12/2008 Voorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
9/10/2007-30/12/2008 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer