Hugo Van Rompaey - CVP
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-13/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-31/1/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
27/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
20/1/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, geco÷rdineerd op 30 november 1935
31/1/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor de Defensie