Robert Vanlerberghe - SP
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
16/1/1992-29/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
29/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
18/1/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu