Riet Van Cleuvenbergen - CVP
 
Ere-Vlaams volksvertegenwoordiger
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-22/11/1994 Lid Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-22/11/1994 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-22/11/1994 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-22/11/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-22/11/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
13/3/1992-22/11/1994 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel
13/10/1992-27/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
6/5/1994-22/11/1994 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
23/11/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
23/11/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel
23/11/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Naturalisaties
23/11/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
23/11/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
23/11/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
23/11/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu