Jef Ulburghs - Agalev
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-31/12/1994 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-18/5/1993 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-31/12/1994 Lid Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-27/10/1993 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-27/10/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
27/10/1993-31/12/1994 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
27/10/1993-31/12/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/1/1994-31/12/1994 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden