Jef Tavernier - Agalev
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Financiën
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-6/1/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
6/1/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
6/1/1993-27/10/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935
6/7/1995-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
16/7/1999-28/8/2002 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Kamer
16/7/1999-28/8/2002 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Kamer
19/1/2001-28/8/2002 Lid Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven): afvaardiging Kamer
7/2/2001-28/8/2002 Voorzitter Werkgroep "Politieke partijen" (Controle verkiezingsuitgaven)
31/1/2002-28/8/2002 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Kamer