Willy Taminiaux - PS
 
Eresenator
 
Ere-Waalse volksvertegenwoordiger
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-10/2/1994 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-29/3/1994 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-10/2/1994 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-13/10/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn
12/10/1993-13/10/1994 Plaatsvervanger Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden